S. 5-2081 Dossierfiche K. 53-656

Wetsontwerp betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen
Willem-Frederik Schiltz   Ine Somers   Mathias De Clercq   Liesbeth Van der Auwera   Jef Van den Bergh  

sportmanifestatie
bescherming van de consument
wederverkoper
fraude
culturele manifestatie
verkoopprijs
tariefsupplement
zwarte handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-656/1 Wetsvoorstel 22/11/2010
K. 53-656/2 Amendementen 27/11/2012
K. 53-656/3 Amendement 29/3/2013
K. 53-656/4 Amendementen 16/4/2013
K. 53-656/5 Verslag namens de commissie 23/4/2013
K. 53-656/6 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2013
K. 53-656/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/5/2013
5-2081/1 5-2081/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/5/2013
5-2081/2 5-2081/2 (PDF) Amendementen 3/7/2013
5-2081/3 5-2081/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/7/2013
5-2081/4 5-2081/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 3/7/2013
5-2081/5 5-2081/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 10/7/2013
K. 53-656/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 11/7/2013
K. 53-656/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2010   Indiening Doc. K. 53-656/1
25/11/2010   Inoverwegingneming
23/4/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-656/5
2/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 140, p. 56-71
8/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-25/o10)
Integraal verslag nr. 141, p. 50-51
Doc. K. 53-656/7
8/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/5/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2081/1 5-2081/1 (PDF)
13/5/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2013   Inschrijving op agenda
10/7/2013   Algemene bespreking
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-13/o0)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/5/2013   Verzending naar commissie
5/6/2013   Inschrijving op agenda
5/6/2013   Regeling der werkzaamheden
1/7/2013   Inschrijving op agenda
1/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
1/7/2013   Regeling der werkzaamheden
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
3/7/2013   Bespreking
3/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
3/7/2013   Aanneming na amendering
3/7/2013   Vertrouwen rapporteur
20/6/2013   Opschorting termijn
convocatie POC
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+8
28/6/2013   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
10/7/2013   Overzending Doc. K. 53-656/8
16/7/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd)
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 105
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-35/o0)
Integraal verslag nr. 157, p. 136-137
Doc. K. 53-656/9
17/7/2013   Aanneming zonder amendering
17/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
6/9/2013   Bekendmaking (63069-63073)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/5/2013, 8/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 5/6/2013, 1/7/2013, 3/7/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2013 60 12/7/2013
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/5/2013 15 28/5/2013
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2013 23
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2013 31 9/10/2013
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+8
Onderzoekstermijn (S1) 14/5/2013 31
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2013 6/9/2013 , blz 63069-63073

Kruispuntbank van de wetgeving