S. 5-2074 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
Martine Taelman    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Guido De Padt    Nele Lijnen    Yoeri Vastersavendts   

universele dienst
herziening van de grondwet
rechten van het individu
internet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2074/1 5-2074/1 (PDF) Herziening van de grondwet 13/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2074/1 5-2074/1 (PDF)
13/5/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/5/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving