S. 5-207 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof
Sabine de Bethune    Dirk Claes    Cindy Franssen   

werknemer in loondienst
beroep in de binnenscheepvaart
ouderverlof
zelfstandig beroep
binnenvaart
varend en vliegend personeel
verlof om sociale redenen
arbeidscontract
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-207/1 5-207/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/10/2010   Indiening Doc. 5-207/1 5-207/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving