S. 5-2063 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden
Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Guido De Padt    Nele Lijnen    Martine Taelman    Yoeri Vastersavendts   

fiscale stimulans
verhuur van onroerend goed
belastingaftrek
bouwnijverheid
BTW
onroerend eigendom

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2063/1 5-2063/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2063/1 5-2063/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving