S. 5-2062 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten
Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Guido De Padt    Nele Lijnen    Martine Taelman    Yoeri Vastersavendts   

hoger onderwijs
studentenmobiliteit
belastingaftrek
student
vervoerskosten
belasting van natuurlijke personen
studentenhuis
huisvesting
onderwijskosten
openbaar vervoer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2062/1 5-2062/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2062/1 5-2062/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving