S. 5-2059 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude
Nele Lijnen    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Guido De Padt    Martine Taelman    Yoeri Vastersavendts   

zwartwerk
elektrische energie
sociale uitkering
ongehuwd samenleven
registratie van een voertuig
gegevensbank
waterverbruik
fraude
energieverbruik

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2059/1 5-2059/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2059/1 5-2059/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving