S. 5-2059 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude
Nele Lijnen    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Guido De Padt    Martine Taelman    Yoeri Vastersavendts   

zwartwerk
elektrische energie
sociale uitkering
ongehuwd samenleven
registratie van een voertuig
gegevensbank
waterverbruik
fraude
energieverbruik
waterbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2059/1 5-2059/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2013   Indiening Doc. 5-2059/1 5-2059/1 (PDF)
18/7/2013   Inoverwegingneming
18/7/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd