S. 5-2057 Dossierfiche K. 53-2692

Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuÔteit van de ondernemingen
Regering E. Di Rupo I  

opheffing van de zaak
schuldvordering
handelsonderneming
landbouwer
bedrijf
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
akkoordprocedure
faillissement
vennootschapsrecht
opvolging in een landbouwbedrijf
financiŽle solvabiliteit
onderneming in moeilijkheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2692/1 Wetsontwerp 12/3/2013
K. 53-2692/2 Amendementen 26/3/2013
K. 53-2692/3 Verslag namens de commissie 26/4/2013
K. 53-2692/4 Tekst aangenomen door de commissie 26/4/2013
K. 53-2692/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 2/5/2013
K. 53-2692/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/5/2013
5-2057/1 5-2057/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/5/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/3/2013   Indiening Doc. K. 53-2692/1
26/4/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2692/3
2/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 140, p. 37-55 + p. 128-129
2/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+69/-0/o48)
Integraal verslag nr. 140, p. 129-130 (meerderheid niet in aantal)
Doc. K. 53-2692/6
2/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
3/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/5/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2057/1 5-2057/1 (PDF)
22/5/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/7/2013   Bekendmaking (45665-45678)
26/3/2014   Erratum (23760)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 2/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/5/2013 15 21/5/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 4/5/2013 0 21/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/5/2013 22/7/2013 , blz 45665-45678
Errata
Op 26/3/2014 , blz 23760

Kruispuntbank van de wetgeving