S. 5-2055 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft
Anke Van dermeersch    Yves Buysse    Bart Laeremans    Filip Dewinter   

wegverkeer
bebakening
snelheidsvoorschriften

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2055/1 5-2055/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/4/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/4/2013   Indiening Doc. 5-2055/1 5-2055/1 (PDF)
2/5/2013   Inoverwegingneming
2/5/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/5/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd