S. 5-2053 Dossierfiche K. 53-2673

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijn-wettelijke samenwoningen
Regering E. Di Rupo I  

strafrecht
burgerlijk recht
illegale migratie
geregistreerd samenwonen
asielzoeker
verblijfsrecht
rechtsvordering
Dienst Vreemdelingenzaken
schijnhuwelijk
familiemigratie
strafsanctie
fraude
consulaat
gearrangeerd huwelijk
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2673/1 Wetsontwerp 26/2/2013
K. 53-2673/2 Amendementen 5/3/2013
K. 53-2673/3 Amendementen 13/3/2013
K. 53-2673/4 Amendementen 19/3/2013
K. 53-2673/5 Amendement 28/3/2013
K. 53-2673/6 Verslag namens de commissie 28/3/2013
K. 53-2673/7 Verslag namens de commissie 3/4/2013
K. 53-2673/8 Verslag namens de commissie 11/4/2013
K. 53-2673/9 Tekst aangenomen door de commissies 11/4/2013
K. 53-2673/10 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 25/4/2013
K. 53-2673/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2013
5-2053/1 5-2053/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/5/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2013   Indiening Doc. K. 53-2673/1
28/3/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift)
25/4/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 46-87 + p. 93-98
25/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-12/o30)
Integraal verslag nr. 139, p. 98
Doc. K. 53-2673/11
25/4/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/4/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/5/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2053/1 5-2053/1 (PDF)
14/5/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
23/9/2013   Bekendmaking (67119-67125)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/4/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/4/2013 15 13/5/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/4/2013 0 13/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2013 23/9/2013 , blz 67119-67125

Kruispuntbank van de wetgeving