S. 5-2052 Dossierfiche K. 53-2684

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
Regering E. Di Rupo I  

beroepservaring
toegang tot het beroepsleven
boekhouder
opleidingsstage
financieel beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2684/1 Wetsontwerp 4/3/2013
K. 53-2684/2 Verslag namens de commissie 17/4/2013
K. 53-2684/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/4/2013
K. 53-2684/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2013
5-2052/1 5-2052/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/5/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2013   Indiening Doc. K. 53-2684/1
17/4/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2684/2
25/4/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 41-42
25/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 92-93
Doc. K. 53-2684/4
25/4/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/4/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/5/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2052/1 5-2052/1 (PDF)
14/5/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/2013   Bekendmaking (40550)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/4/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/4/2013 15 13/5/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/4/2013 0 13/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2013 26/6/2013 , blz 40550

Kruispuntbank van de wetgeving