S. 5-2049 Dossierfiche K. 53-77

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het mogelijk te maken dat een zaak nadat die aan een rechter is onttrokken, door het Hof van Cassatie wordt verwezen naar een rechtbank van een ander rechtsgebied
Christian Brotcorne  

rechtsvordering
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-77/1 Wetsvoorstel 9/8/2010
K. 53-77/2 Verslag namens de commissie 19/4/2013
K. 53-77/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2013
5-2049/1 5-2049/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/5/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/8/2010   Indiening Doc. K. 53-77/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
19/4/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-77/2
25/4/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 28-29
25/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 139, p. 91
Doc. K. 53-77/3
25/4/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/4/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/5/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2049/1 5-2049/1 (PDF)
14/5/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/2013   Bekendmaking (41313-41314)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/4/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/4/2013 15 13/5/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/4/2013 0 13/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/5/2013 1/7/2013, blz 41313-41314