S. 5-2039 Dossierfiche K. 53-2643

Wetsontwerp houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006
Regering E. Di Rupo I  

herintreding
sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen
sociale integratie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
sociale economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2643/1 Wetsontwerp 18/2/2013
K. 53-2643/2 Verslag namens de commissie 20/3/2013
K. 53-2643/3 Tekst verbeterd door de commissie 20/3/2013
K. 53-2643/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/4/2013
5-2039/1 5-2039/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/4/2013
5-2039/2 5-2039/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2013
5-2039/3 5-2039/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
18/2/2013   Indiening Doc. K. 53-2643/1
20/3/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2643/2
18/4/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 138, p. 49-50
18/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 138, p. 64-65
Doc. K. 53-2643/4
18/4/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/2/2013   Overzending Doc. 5-2039/1 5-2039/1 (PDF)
19/4/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/5/2013   Inschrijving op agenda
16/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
16/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
Doc. 5-2039/3 5-2039/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/4/2013   Verzending naar commissie
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
30/4/2013   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatsecretaris voor Asiel en Migratie
30/4/2013   Bespreking
30/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
30/4/2013   Aanneming zonder amendering
30/4/2013   Vertrouwen rapporteur
16/5/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2013   Bekendmaking (48076)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/4/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/5/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/6/2013 1/8/2013 , blz 48076

Kruispuntbank van de wetgeving