S. 5-2025 Dossierfiche K. 53-2794

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005
Regering E. Di Rupo I  

VN-conventie
culturele verscheidenheid
ratificatie van een overeenkomst
culturele samenwerking
Unesco

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2025/1 5-2025/1 (PDF) Wetsontwerp 22/3/2013
5-2025/2 5-2025/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2013
K. 53-2794/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/5/2013
K. 53-2794/2 Verslag namens de commissie 27/5/2013
K. 53-2794/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/3/2013   Indiening Doc. 5-2025/1 5-2025/1 (PDF)
22/3/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o4) Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/3/2013   Verzending naar commissie
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Benoit Hellings
23/4/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
23/4/2013   Bespreking
23/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/4/2013   Aanneming zonder amendering
23/4/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
2/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2794/1
27/5/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2794/2
29/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 50-52
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o8)
Integraal verslag nr. 145, p. 145
Doc. K. 53-2794/3
30/5/2013   Aanneming zonder amendering
30/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/10/2013   Bekendmaking (82997-83016)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/5/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/4/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/5/2013, 30/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2013 30/10/2013 , blz 82997-83016

Kruispuntbank van de wetgeving