S. 5-2023 Dossierfiche K. 53-2792

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012
Regering E. Di Rupo I  

ratificatie van een overeenkomst
Vietnam
kaderovereenkomst
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2023/1 5-2023/1 (PDF) Wetsontwerp 20/3/2013
5-2023/2 5-2023/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2013
K. 53-2792/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/5/2013
K. 53-2792/2 Verslag namens de commissie 27/5/2013
K. 53-2792/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2013   Indiening Doc. 5-2023/1 5-2023/1 (PDF)
20/3/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o10) Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/3/2013   Verzending naar commissie
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Patrick De Groote
23/4/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
23/4/2013   Bespreking
23/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
23/4/2013   Aanneming zonder amendering
23/4/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
2/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2792/1
27/5/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2792/2
29/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 49-50
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o19)
Integraal verslag nr. 145, p. 144
Doc. K. 53-2792/3
30/5/2013   Aanneming zonder amendering
30/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
4/9/2014   Bekendmaking (70425-70452)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/5/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/4/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/5/2013, 30/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/6/2013 4/9/2014 , blz 70425-70452

Kruispuntbank van de wetgeving