S. 5-2020 Dossierfiche K. 53-2234

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2 van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting, wat de bewaring van fietsen betreft
Karin Temmerman   Jef Van den Bergh   Mathias De Clercq   ÷zlem ÷zen   Renaat Landuyt  

plaatselijke overheid
gemeente
tweewielig voertuig

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2234/1 Wetsvoorstel 5/6/2012
K. 53-2234/2 Addendum 15/6/2012
K. 53-2234/3 Addendum 5/3/2013
K. 53-2234/4 Addendum 6/3/2013
K. 53-2234/5 Verslag namens de commissie 13/3/2013
K. 53-2234/6 Tekst verbeterd door de commissie 13/3/2013
K. 53-2234/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/3/2013
5-2020/1 5-2020/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/6/2012   Indiening Doc. K. 53-2234/1
14/6/2012   Inoverwegingneming
13/3/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2234/5
21/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 136, p. 58-61
21/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o25)
Integraal verslag nr. 136, p. 82
Doc. K. 53-2234/7
21/3/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2020/1 5-2020/1 (PDF)
23/4/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/4/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
3/6/2013   Bekendmaking (35124)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/3/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/3/2013 15 22/4/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/3/2013 0 22/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2013 3/6/2013 , blz 35124

Kruispuntbank van de wetgeving