S. 5-2019 Dossierfiche K. 53-2648

Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op probatievoorwaarden en alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie
Regering E. Di Rupo I  

strafprocedure
beginsel van wederzijdse erkenning
vervangende straf
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
reclassering
tenuitvoerlegging van het vonnis
opschorting van de straf
semi-vrijheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2648/1 Wetsontwerp 19/2/2013
K. 53-2648/2 Verslag namens de commissie 14/3/2013
K. 53-2648/3 Tekst verbeterd door de commissie 14/3/2013
K. 53-2648/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/3/2013
5-2019/1 5-2019/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 7/5/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/2/2013   Indiening Doc. K. 53-2648/1
14/3/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2648/3
21/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 136, p. 57-58
21/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 136, p. 81
Doc. K. 53-2648/4
21/3/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/4/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/5/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn
7/5/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/2013   Bekendmaking (36896-36929)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/3/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/4/2013 15 6/5/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/4/2013 0 6/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/5/2013 13/6/2013 , blz 36896-36929

Kruispuntbank van de wetgeving