S. 5-2015 Dossierfiche K. 53-2791

Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel op 12 december 2006
Regering E. Di Rupo I  

veiligheid van het luchtverkeer
overeenkomst (EU)
Marokko
luchtvervoer
marktliberalisatie
ratificatie van een overeenkomst
luchtruim

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2015/1 5-2015/1 (PDF) Wetsontwerp 19/3/2013
5-2015/2 5-2015/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2013
K. 53-2791/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/5/2013
K. 53-2791/2 Verslag namens de commissie 24/5/2013
K. 53-2791/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2013   Indiening Doc. 5-2015/1 5-2015/1 (PDF)
19/3/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/4/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o10) Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/3/2013   Verzending naar commissie
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
23/4/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
23/4/2013   Bespreking
23/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
23/4/2013   Aanneming zonder amendering
23/4/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
2/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2791/1
24/5/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2791/2
29/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 48-49
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o20)
Integraal verslag nr. 145, p. 143-144
Doc. K. 53-2791/3
30/5/2013   Aanneming zonder amendering
30/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2014   Bekendmaking (8956-8980)
3/3/2014   Erratum (17678)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/5/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/4/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/5/2013, 30/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/2013 31/1/2014 , blz 8956-8980
Errata
Op 3/3/2014 , blz 17678

Kruispuntbank van de wetgeving