S. 5-2014 Dossierfiche                  

Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM C-BIM)

gerechtelijk onderzoek
verzamelen van gegevens
geheime dienst
begroting
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
beheerscontrole
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
staatsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2014/1 5-2014/1 (PDF) Voorstel van begroting 20/3/2013
5-2014/2 5-2014/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/4/2013
5-2014/3 5-2014/3 (PDF) Begroting goedgekeurd door de commissie 30/4/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2013   Indiening Doc. 5-2014/1 5-2014/1 (PDF)
30/4/2013   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
8/5/2013   Inschrijving op agenda
16/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o8) Hand. 5-102 Hand. 5-102 (PDF)
16/5/2013   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
30/4/2013   Verzending naar commissie
30/4/2013   Inschrijving op agenda
30/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
30/4/2013   Bespreking
30/4/2013   Goedkeuring begroting
De begroting in zijn geheel is eenparig goedgekeurd (5 stemmen)
30/4/2013   Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur
30/4/2013   Einde behandeling
16/5/2013   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/5/2013
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 30/4/2013

Kruispuntbank van de wetgeving