S. 5-2012 Dossierfiche K. 53-2610

Wetsontwerp houdende invoeging van boek IX. "Veiligheid van producten en diensten" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

consumptiegoederen
veiligheidsnorm
handelsrecht
bescherming van de consument
goederen en diensten
veiligheid van het product
etiketteren
Handelswetboek
wetboek
EG-conformiteitsmerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2610/1 Wetsontwerp 18/1/2013
K. 53-2610/2 Amendementen 26/2/2013
K. 53-2610/3 Verslag namens de commissie 5/3/2013
K. 53-2610/4 Tekst verbeterd door de commissie 7/3/2013
K. 53-2610/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/3/2013
5-2012/1 5-2012/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/4/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/1/2013   Indiening Doc. K. 53-2610/1
5/3/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2610/3
14/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 45-47
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-22/o13)
Integraal verslag nr. 135, p. 50-51
Doc. K. 53-2610/5
14/3/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/3/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/4/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2012/1 5-2012/1 (PDF)
16/4/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/4/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2013   Bekendmaking (33975-33981)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/3/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/3/2013 15 15/4/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/3/2013 0 15/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2013 27/5/2013 , blz 33975-33981

Kruispuntbank van de wetgeving