S. 5-2011 Dossierfiche K. 53-2358

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing
Jenne De Potter   Carl Devlies   Olivier Destrebecq   Nahima Lanjri   Bercy Slegers   Jef Van den Bergh   Stefaan Vercamer   Kristof Waterschoot   Christophe Lacroix  

inkomstenbelasting
alternatieve geschillenbeslechting
belastingaftrek
fiscaal recht
belasting van natuurlijke personen
belastingadministratie
bemiddelaar
beroep in administratieve zaken

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2358/1 Wetsvoorstel 13/7/2012
K. 53-2358/2 Addendum 21/2/2013
K. 53-2358/3 Amendement 26/2/2013
K. 53-2358/4 Verslag namens de commissie 8/3/2013
K. 53-2358/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/3/2013
K. 53-2358/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/3/2013
5-2011/1 5-2011/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/4/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2358/1
19/7/2012   Inoverwegingneming
8/3/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2358/4
14/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 135, p. 43-45
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o1)
Integraal verslag nr. 135, p. 50
Doc. K. 53-2358/6
14/3/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/3/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/4/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2011/1 5-2011/1 (PDF)
16/4/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2013   Bekendmaking (26996)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/3/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/3/2013 15 15/4/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/3/2013 0 15/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2013 10/5/2013 , blz 26996

Kruispuntbank van de wetgeving