S. 5-2008 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering, teneinde het gehalte aan transvetzuren, kokosolie en palmolie in voedingsmiddelen te beperken
Sabine de Bethune    Cindy Franssen   

landbouwindustrie
plantaardige olie
Hoge Gezondheidsraad
bescherming van de consument
etiketteren
schaalvrucht
levensmiddelenwetgeving
consumptievet
gevaren voor de gezondheid
organisch zuur
voedingsproduct
commercialisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2008/1 5-2008/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/3/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/3/2013   Indiening Doc. 5-2008/1 5-2008/1 (PDF)
21/3/2013   Inoverwegingneming
21/3/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/3/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd