S. 5-2007 Dossierfiche                  

Het beleid inzake sociale zaken en volksgezondheid
Commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

slechte voeding
alcoholhoudende drank
volksgezondheid
chronische ziekte
geneesmiddel
sociale zekerheid
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
infectieziekte
medische diagnose
eerste hulp
telefoon
ziekenhuis
ziekteverzekering
welzijn van dieren
geestelijke gezondheid
algemene geneeskunde
medisch en chirurgisch materiaal
kosten voor gezondheidszorg
Fonds voor medische ongevallen
recht op gezondheid
gezondheidsbeleid
zachte geneeskunde
aids
voedingsgewoonte
sociale begroting
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
generiek geneesmiddel
eHealth-platform
regeringsbeleid
psychiatrie
dienstpersoneel
proefneming met dieren
seksuele verminking
bloedtransfusie
beschermde soort
geneeskundige noodhulp
dierenwinkel
voedselbeleid
paramedisch beroep
dokter
kanker
sociaal beleid
dierenbescherming
psychologie
vroedvrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2007/1 5-2007/1 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/2/2013   Indiening
19/2/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/2/2013   Verzending naar commissie
19/2/2013   Inschrijving op agenda
19/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi
19/2/2013   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
19/2/2013   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/2/2013

Kruispuntbank van de wetgeving