S. 5-2006 Dossierfiche K. 53-2351

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
David Clarinval   Stefaan Vercamer   Yvan Mayeur   Marie-Martine Schyns   Frank Wilrycx   Meryame Kitir   Kattrin Jadin   Marie-Christine Marghem   Valérie Warzée-Caverenne   Olivier Destrebecq  

bijkomend voordeel
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2351/1 Wetsvoorstel 10/7/2012
K. 53-2351/2 Verslag namens de commissie 22/2/2013
K. 53-2351/3 Tekst verbeterd door de commissie 22/2/2013
K. 53-2351/4 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 7/3/2013
K. 53-2351/5 Aanvullend verslag namens de commissie 7/3/2013
K. 53-2351/6 Tekst aangenomen door de commissie 7/3/2013
K. 53-2351/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/3/2013
5-2006/1 5-2006/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 26/3/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2351/1
19/7/2012   Inoverwegingneming
22/2/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2351/2
7/3/2013   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 134
7/3/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2351/5
7/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 134, p. 55-59
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 134, p. 99
Doc. K. 53-2351/7
7/3/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/3/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/3/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2006/1 5-2006/1 (PDF)
26/3/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2013   Bekendmaking (48031)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/3/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/3/2013 15 25/3/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/3/2013 0 25/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/4/2013 1/8/2013 , blz 48031

Kruispuntbank van de wetgeving