S. 5-1996 Dossierfiche K. 53-2678

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II)
Regering E. Di Rupo I  

ziekteverzekering
administratieve rechtspraak
eedaflegging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1996/1 5-1996/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/3/2013
K. 53-2678/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/2013
5-1996/2 5-1996/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/2013
5-1996/3 5-1996/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/3/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/2/2013   Splitsing Doc. K. 53-2600/7
28/2/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 54-64
28/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-0/o34)
Integraal verslag nr. 133, p. 94-95
Doc. K. 53-2678/1
28/2/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2013   Overzending Doc. 5-1996/1 5-1996/1 (PDF)
1/3/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/3/2013   Inschrijving op agenda
7/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
7/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o16) Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
Doc. 5-1996/3 5-1996/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/3/2013   Verzending naar commissie
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel, Louis Ide
5/3/2013   Bespreking
5/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
5/3/2013   Aanneming zonder amendering
5/3/2013   Vertrouwen rapporteur
7/3/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2013   Bekendmaking (20213-20214)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/2/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/3/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2013 29/3/2013 , blz 20213-20214

Kruispuntbank van de wetgeving