S. 5-1995 Dossierfiche K. 53-2600

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I)
Regering E. Di Rupo I  

vergoeding
lokale financiŽn
elektronisch document
chronische ziekte
apotheek
sociale bijdrage
geneesmiddel
sociale zekerheid
orgaantransplantatie
door ziekenfondsen erkende geneeskunde
OCMW
Rijksdienst voor Pensioenen
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
weesziekte
farmaceutische wetgeving
verjaring van de vordering
medische gegevens
gezondheidsverzorging
eerste hulp
ziekenhuisopname
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
ziekenhuis
kunstmatige voortplanting
ziekteverzekering
apotheker
persoonlijke gegevens
verplegend personeel
buitenlandse staatsburger
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
medische fout
medische research
elektronische post
rechten van de zieke
medisch en chirurgisch materiaal
bewijs
veterinair product
elektronische handtekening
handelspromotie
Fonds voor medische ongevallen
toegang tot het beroepsleven
ongeboren vrucht
klinische biologie
vreemdelingenrecht
gezondheidsbeleid
zachte geneeskunde
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
strafsanctie
bio-ethiek
psychotropicum
eHealth-platform
reclame
doorgeven van informatie
invoer van gegevens
hart- en vaatziekte
slachtoffer
farmaceutische nomenclatuur
elektronisch document management
stamcel
farmaceutische industrie
advies
bloedtransfusie
programmawet
elektronische overheid
groothandel
administratieve rechtspraak
EU-onderdaan
beroepsgeheim
beroep in de alternatieve geneeskunde
ziekentransport
gedelegeerde wetgeving
tandheelkunde
proefneming met mensen
administratieve sanctie
verdovend middel
nationale uitvoeringsmaatregel
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
vroedvrouw
cytologie
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2600/1 Wetsontwerp 10/1/2013
K. 53-2600/2 Amendementen 30/1/2013
K. 53-2600/3 Amendement 5/2/2013
K. 53-2600/4 Verslag namens de commissie 13/2/2013
K. 53-2600/5 Verslag namens de commissie 13/2/2013
K. 53-2600/6 Tekst aangenomen door de commissie 19/2/2013
K. 53-2600/7 Tekst aangenomen door de commissie 19/2/2013
K. 53-2600/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2013
5-1995/1 5-1995/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/3/2013
5-1995/2 5-1995/2 (PDF) Amendementen 1/3/2013
5-1995/3 5-1995/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/2013
5-1995/4 5-1995/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/3/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/1/2013   Indiening Doc. K. 53-2600/1
19/2/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2600/6
19/2/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
28/2/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 133, p. 54-64
28/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-0/o33)
Integraal verslag nr. 133, p. 94
Doc. K. 53-2600/8
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/2/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/2/2013   Inschrijving op agenda
19/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Ide, Fabienne Winckel
19/2/2013   Bespreking
1/3/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
1/3/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/3/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1995/1 5-1995/1 (PDF)
1/3/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/3/2013   Inschrijving op agenda
7/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o16) Hand. 5-94 Hand. 5-94 (PDF)
Doc. 5-1995/4 5-1995/4 (PDF)
1/3/2013   Verzending naar commissie
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Bespreking
5/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
5/3/2013   Aanneming zonder amendering
5/3/2013   Vertrouwen rapporteur
7/3/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2013   Bekendmaking (20182-20212)
2/5/2013   Erratum (25995)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/2/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/2/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/3/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/3/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 2/3/2013 15 18/3/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/3/2013 60 16/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2013 29/3/2013 , blz 20182-20212
Errata
Op 2/5/2013 , blz 25995

Kruispuntbank van de wetgeving