S. 5-1992 Dossierfiche K. 53-2700

Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2013 te Brussel
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

eigen middelen
topconferentie
kapitaalbeweging
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Europese Raad
economische en sociale samenhang
meerjarig financieel kader
EU-begroting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1992/1 5-1992/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 1/3/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
27/2/2013   Indiening in Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
27/2/2013   Indiening
27/2/2013   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
27/2/2013   Verzending naar commissie
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Gedachtewisseling
met de eerste minister over de resultaten van de Europese Raad van 7 en 8 februari 2013
Doc. 5-1992/1 5-1992/1 (PDF)
27/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
27/2/2013   Einde behandeling
  [K1] Behandeling door Kamer
27/2/2013   Indiening Doc. 5-1992/1 5-1992/1 (PDF)
20/3/2013   Einde behandeling
20/3/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 27/2/2013

Kruispuntbank van de wetgeving