S. 5-1966 Dossierfiche K. 53-2734

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van artikel 37, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, gedaan te Brussel op 6 juni 2012
Regering E. Di Rupo I  

Benelux
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1966/1 5-1966/1 (PDF) Wetsontwerp 14/2/2013
5-1966/2 5-1966/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2013
K. 53-2734/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/2013
K. 53-2734/2 Verslag namens de commissie 29/4/2013
K. 53-2734/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2013   Indiening Doc. 5-1966/1 5-1966/1 (PDF)
14/2/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2013   Inschrijving op agenda
28/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
28/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
28/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/2/2013   Verzending naar commissie
12/3/2013   Inschrijving op agenda
12/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Jean-Jacques De Gucht
12/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
12/3/2013   Bespreking
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Bespreking
19/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/3/2013   Aanneming zonder amendering
19/3/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
28/3/2013   Overzending Doc. K. 53-2734/1
29/4/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2734/2
8/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p. 40-41
8/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 141, p. 47-48
Doc. K. 53-2734/3
8/5/2013   Aanneming zonder amendering
8/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/7/2013   Bekendmaking (45435-45437)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2013, 19/3/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/6/2013 19/7/2013, blz 45435-45437