S. 5-1964 Dossierfiche K. 53-2570

Wetsontwerp tot hervorming van de inhouding van 3,55% ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen
Regering E. Di Rupo I  

sociale bijdrage
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
pensioenregeling
administratieve formaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2570/1 Wetsontwerp 13/12/2012
K. 53-2570/2 Amendementen 23/1/2013
K. 53-2570/3 Verslag namens de commissie 1/2/2013
K. 53-2570/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/2/2013
K. 53-2570/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/2/2013
5-1964/1 5-1964/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/3/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2570/1
1/2/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2570/3
7/2/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 40-42
7/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o1)
Integraal verslag nr. 131, p. 57
Doc. K. 53-2570/5
7/2/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/2/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/3/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1964/1 5-1964/1 (PDF)
5/3/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
21/3/2013   Bekendmaking (16902-16906)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/2/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/2/2013 15 4/3/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/2/2013 0 4/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2013 21/3/2013 , blz 16902-16906

Kruispuntbank van de wetgeving