S. 5-1961 Dossierfiche K. 53-2706

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving met betrekking tot de elektronische mandatenaangifte en de bekendmaking van de mandatenlijsten op de webstek van het Rekenhof
Dirk Claes   

financieel belang van de leden
ambtenaar
afgevaardigde
minister
rijkdom
elektronische handtekening
administratieve formaliteit
elektronische overheid
mandaat
politieke moraal
Rekenhof (België)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1961/1 5-1961/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 7/2/2013
5-1961/2 5-1961/2 (PDF) Amendementen 26/2/2013
5-1961/3 5-1961/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/2/2013
5-1961/4 5-1961/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/2/2013
5-1961/5 5-1961/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/3/2013
K. 53-2706/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/3/2013
K. 53-2706/2 Advies van het Rekenhof 14/10/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/2/2013   Indiening Doc. 5-1961/1 5-1961/1 (PDF)
7/2/2013   Inoverwegingneming
7/2/2013   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/3/2013   Inschrijving op agenda
14/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
Doc. 5-1961/5 5-1961/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/2/2013   Verzending naar commissie
21/2/2013   Inschrijving op agenda
21/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
21/2/2013   Inleidende uiteenzetting door Dirk Claes
21/2/2013   Bespreking
28/2/2013   Inschrijving op agenda
28/2/2013   Bespreking
28/2/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
28/2/2013   Aanneming na amendering
28/2/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
14/3/2013   Overzending Doc. K. 53-2706/1
14/10/2013   Ontvangst extern advies: Rekenhof Doc. K. 53-2706/2
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/3/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 21/2/2013, 28/2/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving