S. 5-1957 Dossierfiche K. 53-2733

Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009
Regering E. Di Rupo I  

arbeidsveiligheid
boot
ratificatie van een overeenkomst
hergebruik van afvalstoffen
metaalafval
internationale conventie
Internationale Maritieme Organisatie
scheepsbouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1957/1 5-1957/1 (PDF) Wetsontwerp 31/1/2013
5-1957/2 5-1957/2 (PDF) Bijlagen 31/1/2013
5-1957/3 5-1957/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2013
K. 53-2733/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/2013
K. 53-2733/2 Verslag namens de commissie 29/4/2013
K. 53-2733/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2013   Indiening Doc. 5-1957/1 5-1957/1 (PDF)
31/1/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2013   Inschrijving op agenda
28/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
28/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
28/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/1/2013   Verzending naar commissie
12/3/2013   Inschrijving op agenda
12/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Jean-Jacques De Gucht
12/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
12/3/2013   Bespreking
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Bespreking
19/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/3/2013   Aanneming zonder amendering
19/3/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
28/3/2013   Overzending Doc. K. 53-2733/1
29/4/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2733/2
8/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p. 39-40
8/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 141, p. 47
Doc. K. 53-2733/3
8/5/2013   Aanneming zonder amendering
8/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
10/3/2017   Bekendmaking (34923-35011)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2013, 19/3/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/7/2013 10/3/2017 , blz 34923-35011

Kruispuntbank van de wetgeving