S. 5-1956 Dossierfiche                  

Benoeming van de leden van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I)

Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1956/1 5-1956/1 (PDF) Kandidatenlijst 31/1/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2013   Indiening Doc. 5-1956/1 5-1956/1 (PDF)
2/5/2013   Einde behandeling
21/5/2013   Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (p. 2887)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving