S. 5-1946 Dossierfiche K. 53-2732

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 22 juli 2010
Regering E. Di Rupo I  

intellectuele eigendom
ontwerp en model
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol
merk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1946/1 5-1946/1 (PDF) Wetsontwerp 25/1/2013
5-1946/2 5-1946/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2013
K. 53-2732/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/3/2013
K. 53-2732/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/5/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/1/2013   Indiening Doc. 5-1946/1 5-1946/1 (PDF)
25/1/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2013   Inschrijving op agenda
28/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
28/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
28/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-97 Hand. 5-97 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/1/2013   Verzending naar commissie
12/3/2013   Inschrijving op agenda
12/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Jean-Jacques De Gucht
12/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
12/3/2013   Bespreking
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Bespreking
19/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/3/2013   Aanneming zonder amendering
19/3/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
28/3/2013   Overzending Doc. K. 53-2732/1
24/4/2013   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 493
8/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p. 39
8/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 141, p. 46-47
Doc. K. 53-2732/2
8/5/2013   Aanneming zonder amendering
8/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
17/7/2013   Bekendmaking (44982-44984)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2013, 19/3/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/5/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/6/2013 17/7/2013 , blz 44982-44984

Kruispuntbank van de wetgeving