S. 5-1944 Dossierfiche K. 53-2508

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat, en de gewesten en de gemeenschappen betreffende de co÷rdinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude
Regering E. Di Rupo I  

dienst voor arbeidsbemiddeling
zwartwerk
uitwisseling van informatie
mobiliteit van arbeidskrachten
gedetacheerd werknemer
werkvergunning
arbeidsinspectie
migrerende werknemer
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2508/1 Wetsontwerp 19/11/2012
K. 53-2508/2 Verslag namens de commissie 10/1/2013
K. 53-2508/3 Tekst verbeterd door de commissie 10/1/2013
K. 53-2508/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/1/2013
5-1944/1 5-1944/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/1/2013
5-1944/2 5-1944/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/2/2013
5-1944/3 5-1944/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/2/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2508/1
10/1/2013   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2508/2
24/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 67-68
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 126, p. 76
Doc. K. 53-2508/4
24/1/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/1/2013   Overzending Doc. 5-1944/1 5-1944/1 (PDF)
25/1/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/2/2013   Inschrijving op agenda
7/2/2013   Algemene bespreking Hand. 5-91 Hand. 5-91 (PDF)
7/2/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-91 Hand. 5-91 (PDF)
7/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 5-91 Hand. 5-91 (PDF)
Doc. 5-1944/3 5-1944/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/2013   Verzending naar commissie
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
5/2/2013   Bespreking
5/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
5/2/2013   Aanneming zonder amendering
5/2/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
7/2/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
1/3/2013   Bekrachtiging en afkondiging
21/3/2013   Bekendmaking (16900)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/2/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/2/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/2013 21/3/2013, blz 16900