S. 5-1943 Dossierfiche K. 53-2543

Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

kwaliteitsnorm
octrooi
Belgisch instituut voor normalisatie
handelsrecht
maten en gewichten
Handelswetboek
meetapparaat
normalisatie
wetboek
kwaliteit van het product
technische voorschriften
kwaliteitsmerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2543/1 Wetsontwerp 6/12/2012
K. 53-2543/2 Amendementen 18/12/2012
K. 53-2543/3 Amendement 8/1/2013
K. 53-2543/4 Verslag namens de commissie 17/1/2013
K. 53-2543/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2013
K. 53-2543/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/1/2013
5-1943/1 5-1943/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/2/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2543/1
17/1/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2543/4
24/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 51-55
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o22)
Integraal verslag nr. 126, p. 70-71
Doc. K. 53-2543/6
24/1/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/1/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/2/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1943/1 5-1943/1 (PDF)
19/2/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/2/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2013   Bekendmaking (19975-19985)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/1/2013 15 18/2/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/1/2013 0 18/2/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2013 29/3/2013 , blz 19975-19985

Kruispuntbank van de wetgeving