S. 5-1940 Dossierfiche K. 53-2751

De omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

richtlijn (EU)
schending van het EU-recht
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
interne markt
EU-recht - nationaal recht
beroep wegens niet-nakomen
omzettingsachterstand
nationale uitvoeringsmaatregel
inbreukprocedure (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1940/1 5-1940/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 29/1/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/1/2013   Indiening Doc. 5-1940/1 5-1940/1 (PDF)
29/1/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/1/2013   Indiening Doc. 5-1940/1 5-1940/1 (PDF)
22/1/2013   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
22/1/2013   Verzending naar commissie
22/1/2013   Inschrijving op agenda
22/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
22/1/2013   Gedachtewisseling
met de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
22/1/2013   Einde behandeling
22/1/2013   Einde behandeling
22/1/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 22/1/2013

Kruispuntbank van de wetgeving