S. 5-1938 Dossierfiche K. 53-2701

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012
Regering E. Di Rupo I  

grondwet
fiscaliteit
ethiek
ratificatie van een overeenkomst
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Ierland
onderwijs
Verdrag van Lissabon
eenstemmigheid
neutraliteit
overeenkomstprotocol
gezinsbeleid
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1938/1 5-1938/1 (PDF) Wetsontwerp 18/1/2013
5-1938/2 5-1938/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/2013
5-1938/3 5-1938/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/3/2013
K. 53-2701/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/3/2013
K. 53-2701/2 Verslag namens de commissie 10/4/2013
K. 53-2701/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2013   Indiening Doc. 5-1938/1 5-1938/1 (PDF)
18/1/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/3/2013   Inschrijving op agenda
14/3/2013   Algemene bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
14/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-3/o0) Hand. 5-95 Hand. 5-95 (PDF)
Doc. 5-1938/3 5-1938/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/1/2013   Verzending naar commissie
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Richard Miller
5/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5/3/2013   Bespreking
5/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
5/3/2013   Aanneming zonder amendering
5/3/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
14/3/2013   Overzending Doc. K. 53-2701/1
10/4/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2701/2
25/4/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 87-91
25/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-12/o1)
Integraal verslag nr. 139, p. 98-99
Doc. K. 53-2701/3
25/4/2013   Aanneming zonder amendering
25/4/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/2014   Bekendmaking (44869-44873)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/3/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 5/3/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/6/2013 13/6/2014 , blz 44869-44873

Kruispuntbank van de wetgeving