S. 5-1930 Dossierfiche K. 53-2774

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2013
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

heractivering van de economie
uitbreiding van de Europese Unie
handelsovereenkomst (EU)
concurrentievermogen
kwestie Cyprus
financiŽle voorschriften
Verenigde Staten
vernieuwing
terrorisme
EU-industriebeleid
Europees Semester
EU-bankenunie
partijfinanciering
overheidscontract
monetaire crisis
bankcontrole
banksysteem
bank
Montenegro
ServiŽ
economische groei
Japan
liquiditeit
vrijhandelsovereenkomst
AlbaniŽ
Ierland
anticrisisplan
kredietinstelling
rijksbegroting
MacedoniŽ
India
Europese integratie
Europese Commissie
Singapore
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
eurozone
EU-strategie
Europees staatsburgerschap
begrotingsdiscipline (EU)
Europees octrooi
Griekenland
Canada
economische en sociale samenhang
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
werkloosheid
begrotingscontrole
EU-begroting
overheidsopdrachten
EU-beleid
Cyprus
beslag op bezittingen
Europees stabiliteitsmechanisme
Economische en Monetaire Unie
Europese Centrale Bank
sociale clausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1930/1 5-1930/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 5/2/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/1/2013   Indiening
15/1/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/1/2013   Indiening Doc. 5-1930/1 5-1930/1 (PDF)
17/1/2013   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Andrť Flahaut
15/1/2013   Einde behandeling
17/1/2013   Verzending naar commissie
17/1/2013   Gedachtewisseling
Toelichting door de heer Dirk Wouters, Permanent vertegenwoordiger van BelgiŽ bij de Europese Unie en door de heer Olivier Belle, adjunct-Permanent Vertegenwoordiger
17/1/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/1/2013, 17/1/2013

Kruispuntbank van de wetgeving