S. 5-1927 Dossierfiche K. 53-2478

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (II)
Regering E. Di Rupo I  

beroepsorganisatie
beroepsorde
rechtsmiddel
boekhouder
administratieve rechtspraak
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2478/1 Wetsontwerp 8/11/2012
K. 53-2478/2 Verslag namens de commissie 14/12/2012
K. 53-2478/3 Tekst verbeterd door de commissie 14/12/2012
K. 53-2478/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2013
5-1927/1 5-1927/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/1/2013
5-1927/2 5-1927/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/2/2013
5-1927/3 5-1927/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/2/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2478/1
14/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2477/3
10/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 58-62
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 124, p. 90-91
Doc. K. 53-2478/4
10/1/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2013   Overzending Doc. 5-1927/1 5-1927/1 (PDF)
11/1/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/2/2013   Inschrijving op agenda
21/2/2013   Algemene bespreking Hand. 5-92 Hand. 5-92 (PDF)
21/2/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-92 Hand. 5-92 (PDF)
21/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 5-92 Hand. 5-92 (PDF)
Doc. 5-1927/3 5-1927/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/1/2013   Verzending naar commissie
5/2/2013   Inschrijving op agenda
5/2/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
5/2/2013   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5/2/2013   Bespreking
5/2/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
5/2/2013   Aanneming zonder amendering
5/2/2013   Vertrouwen rapporteur
21/2/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
25/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2013   Bekendmaking (16375-16376)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/2/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/2/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2013 19/3/2013 , blz 16375-16376

Kruispuntbank van de wetgeving