S. 5-1926 Dossierfiche K. 53-2477

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (I)
Regering E. Di Rupo I  

werknemer in loondienst
beroepsorganisatie
beroepsorde
witwassen van geld
tuchtprocedure
boekhouder
erkenning van diploma's

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2477/1 Wetsontwerp 8/11/2012
K. 53-2477/2 Amendementen 11/12/2012
K. 53-2477/3 Verslag namens de commissie 14/12/2012
K. 53-2477/4 Tekst verbeterd door de commissie 14/12/2012
K. 53-2477/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2013
5-1926/1 5-1926/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/1/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2477/1
14/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2477/3
10/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 58-62
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-35/o0)
Integraal verslag nr. 124, p. 90
Doc. K. 53-2477/5
10/1/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/1/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1926/1 5-1926/1 (PDF)
29/1/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2013   Bekendmaking (16369-16375)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/1/2013 15 28/1/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/1/2013 0 28/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2013 19/3/2013 , blz 16369-16375

Kruispuntbank van de wetgeving