S. 5-1925 Dossierfiche K. 53-2517

Wetsontwerp houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
Regering E. Di Rupo I  

beroepsorganisatie
Europese Economische Ruimte
beroepsorde
zelfstandig beroep
vrij verrichten van diensten
toegang tot het beroepsleven
rechtspersoon
makelaar
tuchtprocedure
mede-eigendom
projectontwikkeling
beroepsdeontologie
erkenning van diploma's

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2517/1 Wetsontwerp 22/11/2012
K. 53-2517/2 Amendementen 11/12/2012
K. 53-2517/3 Verslag namens de commissie 13/12/2012
K. 53-2517/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2012
K. 53-2517/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2013
5-1925/1 5-1925/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/1/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2517/1
13/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2517/3
10/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 62-68
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+98/-11/o24)
Integraal verslag nr. 124, p. 91
Doc. K. 53-2517/5
10/1/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/1/2013   Verstrijken termijn: Doc. 5-1925/1 5-1925/1 (PDF)
29/1/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
31/1/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/2/2013   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2013   Bekendmaking (55906-55912)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/1/2013 15 28/1/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn 12/1/2013 0 28/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/2/2013 22/8/2013 , blz 55906-55912

Kruispuntbank van de wetgeving