S. 5-1921 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Tibet
Karl Vanlouwe    Bert Anciaux    Rik Torfs   

motie van het Parlement
internationale rol van de EU
politiek geweld
rechten van de mens
vrijheid van meningsuiting
China
Tibet-kwestie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1921/1 5-1921/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/1/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/1/2013   Indiening Doc. 5-1921/1 5-1921/1 (PDF)
24/1/2013   Inoverwegingneming
24/1/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2013   Verzending naar commissie
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Vermeulen
16/4/2013   Inleidende uiteenzetting door Karl Vanlouwe
16/4/2013   Bespreking
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Uitgesteld
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Uitgesteld
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Niet behandeld
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Niet behandeld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 16/4/2013

Kruispuntbank van de wetgeving