S. 5-1917 Dossierfiche                  

Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn
Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn"  

nieuwe technologie
volksgezondheid
chronische ziekte
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
medische diagnose
hoorzitting
DNA
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
ziekteverzekering
onderzoek en ontwikkeling
medische research
rechten van de zieke
kosten voor gezondheidszorg
ongeboren vrucht
bio-ethiek
biotechnologie
voorkoming van ziekten
farmaceutisch product
stamcel
moleculaire biologie
geneeswijze
open innovatie
ziekte
genetische genese

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1917/1 5-1917/1 (PDF) Verslag namens de werkgroep 9/7/2013
5-1917/2 5-1917/2 (PDF) Bijlage 9/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/5/2012   Indiening Doc. 5-1917/1 5-1917/1 (PDF)
8/5/2012   Verzending naar werkgroep: "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn"
9/7/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn"
8/5/2012   Verzending naar werkgroep
8/5/2012   Inschrijving op agenda
8/5/2012   Samenstelling van de werkgroep
N-VA : Elke Sleurs; PS : Fabienne Winckel; MR : Jacques Brotchi; CD&V : Cindy Franssen; sp.a : Marleen Temmerman; Open Vld : Nele Lijnen; Vlaams Belang : Yves Buysse; Ecolo : Cťcile Thibaut; cdH : Andrť du Bus de Warnaffe
8/5/2012   Regeling der werkzaamheden
29/5/2012   Inschrijving op agenda
29/5/2012   Benoeming van het Bureau
Voorzitter : de heer Andrť du Bus de Warnaffe
29/5/2012   Regeling der werkzaamheden
19/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Hoorzitting met Em. Prof. Jean-Jacques Cassiman, Dienst Forensische Geneeskunde/Centrum menselijke Erfelijkheid, KULeuven
19/6/2012   Regeling der werkzaamheden
10/7/2012   Inschrijving op agenda
10/7/2012   Gedachtewisseling
met professor Catherine Verfaillie, Departement Ontwikkeling en Regeneratie, Eenheid Embryo en Stamcellen, KULeuven
10/7/2012   Gedachtewisseling
met professor Pierre Vanderhaeghen, Institut de recherche interdisciplinaire en biologie humaine et moleculaire (IRIBHM), ULB
19/9/2012   Inschrijving op agenda
19/9/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Claire Beuneu en de heer BelaÔd Sekkali, Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
6/11/2012   Inschrijving op agenda
6/11/2012   Gedachtewisseling
met de heer Eric Halioua, CEO, Promethera Biosciences
6/11/2012   Gedachtewisseling
met de heer Christian Homsy, CEO, Cardio3 BioSciences
6/11/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Annie Hubert, Managing Partner, ESAH Biopharma Consulting
6/11/2012   Gedachtewisseling
met de heer Mike de Leeuw en mevrouw Nancy Veulemans, Beta Cell NV
6/11/2012   Gedachtewisseling
met de heer Wilfried Dalemans, TiGenix NV
6/11/2012   Gedachtewisseling
met de heer Enrico Bastianelli, Bone Therapeutics
6/11/2012   Samenstelling van de werkgroep : vervanging
Mevrouw Leona DetiŤge vervangt mevrouw Marleen Temmerman als lid
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Regeling der werkzaamheden
De Werkgroep heeft beslist om te werken op basis van het voorstel van resolutie betreffende de uitdagingen die gepaard gaan met de opkomst van de geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (stuk Senaat, nr. 5-1208)
27/11/2012   Gedachtewisseling
met Ir. Cathy Plasman, Secretary General Belgian Biotechnology Industry Organisation
27/11/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw France Fannes, Managing Director BIOWIN
27/11/2012   Gedachtewisseling
met de heer Michel Goldman, MD, PhD, Executive Director Innovative Medicines Initiative (IMI)
27/11/2012   Gedachtewisseling
met Dr Stefaan Van der Spiegel, MD, Team Leader, Substances of Human Origin, European Commission
27/11/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Ann De Beuckelaer, PhD, Managing Director, FlandersBio
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Gedachtewisseling
met dr. Katelijne De Nys, voorzitster van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, RIZIV
11/12/2012   Gedachtewisseling
de heer Frie Niesten, mevrouw Evelien Macken, de heer Gustaaf Nelis, dr. Els De Baerdemaeker en dr. Chris Van Hul, vertegenwoordigers van het Nationaal intermutualistisch College (NIC)
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť du Bus de Warnaffe
5/3/2013   Gedachtewisseling
met mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5/3/2013   Regeling der werkzaamheden
Vraag om hoorzittingen te organiseren met verenigingen van patiŽnten die lijden aan een chronische/zeldzame ziekte
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Hoorzitting met de dames Lia Le Roy en Betty Ryckaert, Werkgroep hersentumoren vzw
26/3/2013   Hoorzitting met de dames Ingrid Jageneau en Lut De Baere, RaDiOrg.be (Rare Diseases Organisation)
26/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Ilse Weeghmans, Vlaams PatiŽntenplatform vzw
26/3/2013   Hoorzitting met de heer Charles van der Straten Waillet, Belgian Brain Council
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
25/6/2013   Inschrijving op agenda
25/6/2013   Bespreking
met het oog op het formuleren van aanbevelingen
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Vertrouwen aan de rapporteur
voor het opstellen van het verslag aan de commissie Sociale Aangelegenheden
16/7/2013   Einde behandeling
9/7/2013   Verzending naar commissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Brotchi
16/7/2013   Regeling der werkzaamheden
16/7/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Andrť du Bus de Warnaffe namens de Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn" is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
16/7/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 8/5/2012
Werkgroep "Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieŽn"
Behandeling beŽindigd 8/5/2012, 29/5/2012, 19/6/2012, 10/7/2012, 19/9/2012, 6/11/2012, 27/11/2012, 11/12/2012, 5/3/2013, 26/3/2013, 28/5/2013, 25/6/2013, 9/7/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/7/2013

Kruispuntbank van de wetgeving