S. 5-1913 Dossierfiche K. 53-2618

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010
Regering E. Di Rupo I  

Frankrijk
Duitsland
Luxemburg
ratificatie van een overeenkomst
luchtverkeersleiding
luchtverkeer
Zwitserland
gemeenschappelijk Europees luchtruim
luchtruim
Nederland
gemeenschappelijk vervoersbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1913/1 5-1913/1 (PDF) Wetsontwerp 20/12/2012
5-1913/2 5-1913/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2013
K. 53-2618/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/1/2013
K. 53-2618/2 Verslag namens de commissie 25/2/2013
K. 53-2618/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/3/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Indiening Doc. 5-1913/1 5-1913/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
24/1/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o9) Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/12/2012   Verzending naar commissie
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote
15/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
15/1/2013   Bespreking
15/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
15/1/2013   Aanneming zonder amendering
15/1/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
24/1/2013   Overzending Doc. K. 53-2618/1
25/2/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2618/2
7/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 134, p. 30
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 134, p. 98-99
Doc. K. 53-2618/3
7/3/2013   Aanneming zonder amendering
7/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/2013   Bekendmaking (40762-40774)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/1/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2013 27/6/2013 , blz 40762-40774

Kruispuntbank van de wetgeving