S. 5-1911 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van de verkiezingen van 2015 in Burundi
Marie Arena   

motie van het Parlement
Burundi
rechten van de mens
politieke situatie
verkiezing
vrijheid van meningsuiting
overgangsjustitie
politieke rechten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1911/1 5-1911/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/12/2012
5-1911/2 5-1911/2 (PDF) Amendementen 11/6/2013
5-1911/3 5-1911/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2013
5-1911/4 5-1911/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Indiening Doc. 5-1911/1 5-1911/1 (PDF)
21/12/2012   Inoverwegingneming
21/12/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/6/2013   Inschrijving op agenda
4/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o13) Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/12/2012   Verzending naar commissie
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Jacques De Gucht, Sabine Vermeulen
11/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Marie Arena
11/6/2013   Bespreking
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Bespreking
18/6/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o3)
18/6/2013   Aanneming na amendering
18/6/2013   Vertrouwen rapporteur
4/7/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister, Minister van Buitenlandse Zaken en Minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 11/6/2013, 18/6/2013

Kruispuntbank van de wetgeving