S. 5-1910 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
Francis Delpérée   

toegang tot het arbeidsproces
herziening van de grondwet
buitenlandse staatsburger
overheidsapparaat
nationaliteit
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1910/1 5-1910/1 (PDF) Herziening van de grondwet 20/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Indiening Doc. 5-1910/1 5-1910/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/12/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving