S. 5-1895 Dossierfiche K. 53-2524

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg
Regering E. Di Rupo I  

chronische ziekte
pediatrie
OCMW
minderjarigheid
nicotineverslaving
gezondheidsverzorging
remgeld
ziekenhuis
ziekteverzekering
medisch en chirurgisch materiaal
palliatieve zorg
asielzoeker
niet in loondienst verkregen inkomen
recht op gezondheid
bestedingen voor gezondheid
kosten voor ziekenhuisopname
administratieve formaliteit
programmawet
politiek asiel
dokter
nucleaire chemie
kanker
thuisverzorging
beroep in de gezondheidszorg
tandarts

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2524/1 Wetsontwerp 27/11/2012
K. 53-2524/2 Verslag namens de commissie 10/12/2012
K. 53-2524/3 Amendementen 12/12/2012
K. 53-2524/4 Verslag namens de commissie 17/12/2012
K. 53-2524/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/12/2012
5-1895/2 5-1895/2 (PDF) Amendementen 18/12/2012
K. 53-2524/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 19/12/2012
K. 53-2524/7 Tekst aangenomen door de commissie 19/12/2012
5-1895/1 5-1895/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
5-1895/3 5-1895/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2524/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1895/4 5-1895/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2524/1
13/12/2012   Aanneming door commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-2524/5
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2012   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 121, p. 1-2
19/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd)
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 51-80
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o33)
Integraal verslag nr. 122, p. 13
Doc. K. 53-2524/8
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Christie Morreale
18/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1895/1 5-1895/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o16) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1895/4 5-1895/4 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Christie Morreale
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2012   Bekendmaking (88534-88541)
10/1/2013   Erratum (864)
2/4/2013   Erratum (20391)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 15 21/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 60 15/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 31/12/2012 , blz 88534-88541
Errata
Op 10/1/2013 , blz 864
Op 2/4/2013 , blz 20391

Kruispuntbank van de wetgeving