S. 5-1892 Dossierfiche K. 53-2488

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de elektronische communicatienetwerken en -diensten en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Regering E. Di Rupo I  

privť-media
pay-tv
telecommunicatieregelgeving
universele dienst
kinderbescherming
televisie
elektronische handel
bescherming van de consument
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
teledistributie
elektronische post
bestrijding van discriminatie
teleshopping
schending van het EU-recht
audiovisuele productie
dienstverrichting
reclame
toegang tot de informatie
massamedia
dienst van algemeen belang
audiovisuele industrie
nationale uitvoeringsmaatregel
transmissienet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2488/1 Wetsontwerp 12/11/2012
K. 53-2488/2 Amendementen 11/12/2012
K. 53-2488/3 Verslag namens de commissie 13/12/2012
K. 53-2488/4 Tekst aangenomen door de commissie 13/12/2012
K. 53-2488/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 13/12/2012
K. 53-2488/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1892/1 5-1892/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/12/2012
5-1892/2 5-1892/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1892/3 5-1892/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2488/1
13/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2488/3
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 41-45 + p. 55-56
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o46)
Integraal verslag nr. 120, p. 56
Doc. K. 53-2488/6
13/12/2012   Aanneming na amendering door commissie
6/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
6/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1892/1 5-1892/1 (PDF)
14/12/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o16) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1892/3 5-1892/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2012   Bekendmaking (88946-88956)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2012, 21/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 5 19/12/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2012 20 21/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 31/12/2012 , blz 88946-88956

Kruispuntbank van de wetgeving