S. 5-1891 Dossierfiche K. 53-2539

Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele recente koninklijke besluiten inzake werknemerspensioenen
Mathias De Clercq   David Clarinval   Jean-Marc Delizée   Patrick Dewael   Catherine Fonck   Meryame Kitir   Stefaan Vercamer  

Rijksdienst voor Pensioenen
varend en vliegend personeel
pensioenvoorwaarden
pensioenregeling
werknemer
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2539/1 Wetsvoorstel 5/12/2012
K. 53-2539/2 Verslag namens de commissie 11/12/2012
K. 53-2539/3 Tekst verbeterd door de commissie 11/12/2012
K. 53-2539/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1891/1 5-1891/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 14/12/2012
5-1891/2 5-1891/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2012
5-1891/3 5-1891/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2539/1
6/12/2012   Inoverwegingneming
11/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2539/2
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 36-41
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o46)
Integraal verslag nr. 120, p. 55
Doc. K. 53-2539/4
13/12/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1891/1 5-1891/1 (PDF)
14/12/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o16) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1891/3 5-1891/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
18/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2012   Bekendmaking (88513-88514)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2012, 21/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 15 14/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2012 60 11/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 28/12/2012 , blz 88513-88514

Kruispuntbank van de wetgeving