S. 5-1890 Dossierfiche K. 53-2503

Wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan
Regering E. Di Rupo I  

sociale bijdrage
laag loon
oudere werknemer
ongeschoold arbeider
eerste betrekking
jeugdige werknemer
financiering
opleidingsstage
vervroegd pensioen
werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2503/1 Wetsontwerp 13/11/2012
K. 53-2503/2 Verslag namens de commissie 10/12/2012
K. 53-2503/3 Tekst verbeterd door de commissie 10/12/2012
K. 53-2503/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2012
5-1890/1 5-1890/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/12/2012
5-1890/2 5-1890/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
5-1890/3 5-1890/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
13/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2503/1
10/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2503/2
13/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 23-36
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-45/o0)
Integraal verslag nr. 120, p. 54-55
Doc. K. 53-2503/4
13/12/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1890/1 5-1890/1 (PDF)
14/12/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-8/o8) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1890/3 5-1890/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2012   Verzending naar commissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Goedkeuring verslag
11 stemmen - 2 onthoudingen
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2012   Bekendmaking (88918-88921)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2012, 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2012 15 14/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/12/2012 60 11/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 31/12/2012 , blz 88918-88921

Kruispuntbank van de wetgeving