S. 5-189 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten
Sabine de Bethune    Cindy Franssen   

gelijke behandeling van man en vrouw
meewerkende echtgenoot
commerciŽle rechtspraak
rechter
gendermainstreaming
niet-beroepsmagistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-189/1 5-189/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/9/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2010   Indiening Doc. 5-189/1 5-189/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving